Giới thiệu đại học Temple, Nhật

Giới thiệu đại học Temple, Nhật

Điểm nổi bật của chương trình đào tạo:

Trường Đại học Temple, Nhật Bản, chương trình học tập nghiên cứu ở Nhật Bản cung cấp các khóa học về nhiều chuyên ngành như nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật, nghiên cứu châu Á, kinh tế, điện ảnh và phương tiện truyền thông nghệ thuật, lịch sử, nghiên cứu kinh doanh quốc tế, Nhật Bản học, khoa học chính trị, tâm lý học và xã hội học.
Giới thiệu đại học Temple, Nhật
Địa điểm:

Nhật Bản: Tokyo

Thời gian:

Năm học thuật, Học kỳ mùa Thu, mùa Xuân

Tổng quan chương trình:

Sinh viên tham gia chương trình du học Nhật Bản có cơ hội để nghiên cứu cùng với các sinh viên song ngữ Nhật Bản. Ngoài các lớp học ngôn ngữ châu Á, tất cả các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm cả chương Thực tập trong khóa học.

Mô tả về trường:

Đại học Temple, Nhật Bản, nằm trong huyện Azabu Minami và Mita ở trung tâm Tokyo. Sinh viên dễ dàng viếng thăm một số khu vực lân cận thú vị tại Tokyo, bao gồm cả khu Shibuya, và cũng gần Cung điện Hoàng gia, khu Diet Building và các khu mua sắm phổ biến.

Chuyên ngành: Nhân học, Nghệ thuật và Mỹ thuật, Lịch sử Nghệ thuật, ngôn ngữ châu Á và Nghiên cứu Văn học, Báo chí Truyền thông các phương tiện thông tin đại chúng, Nghiên cứu văn hóa và khu vực, Kinh tế, Địa lý, Thiết kế đồ họa, Lịch sử, Quan hệ Quốc tế, sản xuất Truyền thông, Khoa học Chính trị và Chính Trị, Tâm Lý Học, Khoa học Xã hội, Xã hội học

theo duhoc123.com