Hiệp hội giáo viên Nhật cấp học bổng cho du học sinh

Hiệp hội giáo viên Nhật cấp học bổng cho du học sinh

Du học Nhật Bản cho phép sinh viên trở thành công dân quốc tế khi họ khám phá Nhật Bản theo chiều sâu, xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ, và kinh nghiệm văn hóa Nhật Bản. Sống với một gia đình người bản ngữ Nhật Bản, tham gia các khóa học tại Nhật Bản, và tham gia thực tập văn hóa sẽ cung cấp cho du học sinh tầm nhìn khác nhau để trải nghiệm cũng như sự hiểu biết về xã hội đương đại Nhật Bản.
Hiệp hội giáo viên Nhật cấp học bổng cho du học sinh
Hiệp hội giáo viên Nhật Bản (ATJ) cấp học bổng Nhật hỗ trợ du lịch và chi phí sinh hoạt một học kỳ hoặc một năm cho sinh viên đại học muốn du học tại Nhật Bản. Nền tảng Nhật ngữ không yêu cầu khi xét học bổng Nhật. Học bổng Nhật dao động khoảng $ 2.500 – $ 4.000, tùy thuộc vào thời gian kéo dài của chương trình du học Nhật Bản. Ứng viên xin nhận học bổng dự kiến sẽ phải gửi một báo cáo tóm tắt về quá trình học tập nghiên cứu của mình tại Nhật Bản với các văn phòng của ATJ trong vòng 60 ngày kể từ ngày trở về từ nước ngoài.

Ngoài ra còn có Dự án Bridging Project two với suất học bổng Nhật trị giá $ 7.500. Sinh viên đủ điều kiện bao gồm các tân sinh viên và sinh viên năm cuối có quan tâm về các chuyên ngành kinh tế và tài chính quốc tế.

Dự án Bridging Project two còn cấp học bổng Nhật cho các sinh viên Mỹ khi tham gia học chương trình du học Nhật Bản. Kinh phí từ các quỹ tư nhân và các tập đoàn lớn tại Mỹ, được đóng góp thông qua Quỹ phi lợi nhuận Bridging Mỹ-Nhật, giúp cho ATJ có thể cấp 85 suất học bổng Nhật hỗ trợ sinh viên gồm các chi phí du lịch và sinh hoạt, bên cạnh đó họ sẽ phải chịu một phần chi phí trong khi du học Nhật Bản một học kỳ hoặc một năm học trong thời gian từ năm 2011-2012.