Học bổng Amgen

Học bổng Amgen

Giới thiệu

Chương trình Học bổng Amgen Nhật Bản dành cho sinh viên trên toàn thế giới để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học tại hai trường đại học hàng đầu Nhật Bản (Đại học Kyoto và Đại học Tokyo).

Thông tin học bổng

Tổ chức cấp: Kyoto University và University of Tokyo, Nhật

Quốc gia: Nhật

Học bổng Amgen

Bậc học: Các dự án nghiên cứu khoa học

Ngành học: Tùy thuộc vào nhà trường, lĩnh vực nghiên cứu có thể bao gồm: Hóa sinh; Kỹ thuật Sinh học; Tin sinh học; Tâm lý sinh học; Công nghệ sinh học; Hóa chất và sinh học phân tử khí; Hóa học; Miễn dịch học; Dược phẩm y tế; Vi trùng học; Phân tử, di động, và sinh học phát triển; Di truyền học phân tử; Y học phân tử; Dược lý Phân tử; Sinh học thần kinh; Khoa học thần kinh; Bệnh học; Tâm lý học sinh lý; Khoa học sinh lý; Số liệu thống kê; và ngành Chất độc.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Theo sanhocbong.net