Học bổng của JAUW

Học bổng của JAUW

Giới thiệu

Học bổng của Hội Nữ sinh Đại học Nhật Bản (JAUW) nhằm hỗ trợ tài chính cho các nữ sinh viên có nguyện vọng và nhu cầu muốn tiếp tục việc nghiên cứu tại Nhật Bản.
Học bổng của JAUWThông tin học bổng

Trường ĐH : Học bổng của Hội Nữ sinh Đại học Nhật Bản (JAUW) năm 2016

Quốc gia: Nhật Bản

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Giáo Dục và Đào Tạo, Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học Xã hội và Truyền thông, Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch, Kinh doanh và quản lý, Luật, Nhân văn, Y tế và sức khỏe

Chuyên ngành: Nghiên cứu Khoa Học

Bậc học: Vị trí nghiên cứu

Học bổng của Hội Nữ sinh Đại học Nhật Bản (JAUW) nhằm hỗ trợ tài chính cho các nữ sinh viên có nguyện vọng và nhu cầu muốn tiếp tục việc nghiên cứu tại Nhật Bản.

Đơn vị cấp học bổng: Hội Nữ sinh Đại học Nhật Bản (JAUW).

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Số lượng: Tối đa 2 suất học bổng.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong vòng từ 5-6 tháng trong giai đoạn 9/2016-3/2017.