Học bổng nghiên cứu NEF

Học bổng nghiên cứu NEF

Giới thiệu

Tổ chức môi trường Thiên nhiên Nagao trao giải thưởng chương trình hỗ trợ nghiên cứu NEF để hỗ trợ nghiên cứu học thuật và khoa học. Công dân của nước đang phát triển trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có thể đăng ký cho chương trình tài trợ nghiên cứu này.

Học bổng nghiên cứu NEF

Thông tin học bổng

Trường ĐH : Học bổng nghiên cứu NEF dành cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2016

Ngành: Chuyên ngành: Khoa học Môi trường, Khoa học Trái đất, Nghiên Cứu

Bậc học: Vị trí nghiên cứu

Tổ chức môi trường Thiên nhiên Nagao trao giải thưởng chương trình hỗ trợ nghiên cứu NEF để hỗ trợ nghiên cứu học thuật và khoa học. Công dân của nước đang phát triển trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có thể đăng ký cho chương trình tài trợ nghiên cứu này.

Với mục tiêu tăng cường năng lực nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trẻ trong khu vực, trợ cấp chỉ dành cho các nhà nghiên cứu cá nhân để nâng cao kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thông qua công trình nghiên cứu riêng của họ.

Tổ chức môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ với mục tiêu thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên ở các nước đang phát triển. Kể từ khi thành lập đến nay, Đề án trợ cấp nghiên cứu đã hỗ trợ các nhà nghiên cứu từ các tổ chức nghiên cứu chủ yếu ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bậc học: Nghiên cứu học thuật và nghiên cứu khoa học.

Ngành học:

Chương trình trợ cấp Nghiên cứu hỗ trợ về tài chính cho nghiên cứu học thuật và khoa học mà để bổ sung thêm kiến thức về bảo tồn thiên nhiên ở các nước đang phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Giá trị học bổng: Mức hỗ trợ tối đa của chương trình là 500,000 yên Nhật cho mỗi dự án trong thời gian tối đa 2 năm.

Đối tượng học bổng:

Các nước đang phát triển trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có thể đăng ký cho chương trình tài trợ nghiên cứu này

Các quốc gia mục tiêu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm: Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Fiji, Indonesia, Kiribati, Lào, Malaysia, Maldives, Quần đảo Marshall, Micronesia, Mông Cổ, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Quần đảo Solomon, Sri Lanka, Thái Lan, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu và Việt Nam

Điều kiện:

Ứng viên phải là công dân của một nước đang phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; là một nhà nghiên cứu / nhà khoa học, những người làm việc toàn thời gian hoặc đăng ký một chương trình học tiến sĩ, tiến hành nghiên cứu tại một viện nghiên cứu, tổ chức có liên quan tại một trong những nước được liệt kê

Yêu cầu tiếng Anh: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Theo sanhocbong.net