Tag Archives: các chương trình du học nhật

Hội thảo du học Nhật tại Hà Nội

Hội thảo du học Nhật tại Hà Nội

Với mục đích hỗ trợ những sinh viên Việt nam ưu tú có nhu cầu du học Nhật Bản, đặc biệt là tại tỉnh Fukuoka, Hội thảo du học Nhật Bản đã được Trung tâm Hỗ trợ Du học sinh