Tag Archives: giáo dục nhật phát triển

Giới thiệu nền giáo dục ở Nhật Bản

Giới thiệu nền giáo dục ở Nhật Bản

Về mặt giáo dục, Nhật Bản là một trong số các quốc gia phát triển trên thế giới với tỷ lệ người mù chữ thực tế bằng không và 72,5% số học sinh theo học lên đến bậc đại học,