Tag Archives: học sinh nhật ít học harvard

Lý do Harvard ít học sinh Nhật

Lý do Harvard ít học sinh Nhật

Lý do đến từ trường học Đó là sự thất bại của quá trình quốc tế hóa của nước Nhật. Giáo dục phổ thông Nhật Bản khiến cho cả những học sinh ưu tú nhất cũng khó cạnh tranh được