Tag Archives: nét đẹp phụ nữ nhật

Tìm hiểu vị trí người phụ nữ ở Nhật Bản

Tìm hiểu vị trí người phụ nữ ở Nhật Bản

Vị trí của người phụ nữ Nhật Bản thay đổi rất nhiều trong quá trình lịch sử. Những nghiên cứu về lịch sử phụ nữ cho thấy, ít nhất là trước thế kỷ 11, phụ nữ Nhật Bản luôn đóng