Tag Archives: nhật đầu tư mạnh vào hướng nghiệp

Nhật Bản đầu tư vào hướng nghiệp

Nhật Bản đầu tư vào hướng nghiệp

Bên cạnh hơn 1.000 trường ĐH và CĐ, chính phủ Nhật Bản còn chú trọng đầu tư vào hệ thống giáo dục trung học chuyên nghiệp, trung học chuyên tu và các trường chuyên môn với mạng lưới dày đặc