Tag Archives: những nàng geisha

Tìm hiểu về những nàng Geisha Nhật Bản

Tìm hiểu về những nàng Geisha Nhật Bản

Geisha  là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản.Geisha khởi nguồn là những người giải trí chuyên nghiệp, ban đầu họ