Tag Archives: nội dung hội thảo du học nhật

Hội thảo chương trình du học tại Nhật

Hội thảo chương trình du học tại Nhật

Gặp gỡ đại diện trường Ngôn ngữ Quốc tế IFLS Thời gian: 9h-10h30 ngày 26/4/2016 Địa điểm: E201 ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO NGAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI HỌC TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ!!! Thông tin về trường ·         Hiệu