Tag Archives: quyền lợi tu nghiệp sinh khi về nước

Tu nghiệp sinh về nước được hưởng những quyền lợi gì?

Tu nghiệp sinh về nước được hưởng những quyền lợi gì?

Đối với Người nước ngoài nói chung và Tu Nghiệp Sinh (TNS) Việt Nam nói riêng, khi sống và làm việc tại Nhật cũng phải chịu những nghĩa vụ bắt buộc như một công dân Nhật như là đóng các