Tag Archives: thông tin vê đại học takushoku

Thông tin trường đại học Takushoku

Thông tin trường đại học Takushoku

Đại học Takushoku được thành lập năm 1900, là một trong số những trường đại học lâu đời nhất ở Nhật bản.  Năm 1949, Trường thành lập khoa Thương mại và Khoa Chính trị và Kinh tế. Năm 1951 Trường