Tag Archives: tìm hiểu jauw

Học bổng của JAUW

Học bổng của JAUW

Giới thiệu Học bổng của Hội Nữ sinh Đại học Nhật Bản (JAUW) nhằm hỗ trợ tài chính cho các nữ sinh viên có nguyện vọng và nhu cầu muốn tiếp tục việc nghiên cứu tại Nhật Bản. Thông tin