Tag Archives: truyền thuyết hoa anh đào

Tìm hiểu loài hoa anh đào

Tìm hiểu loài hoa anh đào

Hoa anh đào có nhiều loại mọc được ở nhiều nơi. Nhưng không nơi đâu đẹp bằng hoa đươc ươm mầm và trổ bông ở vùng núi Phú Sĩ. Ngày xưa ở xứ Phù tang chưa có hoa anh đào