Tag Archives: tu nghiệp ở nhật ra sao

Tìm hiểu cuộc sống của tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật

Tìm hiểu cuộc sống của tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật

Tu nghiệp: không chỉ được tiền Thành phố Nagoya thuộc tỉnh Aichi là nơi tập trung nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam (TNSVN) nhất Nhật Bản. Nghiệp đoàn Toyota là nghiệp đoàn lớn nhất tỉnh Aichi với 30 công ty,