Tag Archives: tu nghiệp sinh bị lãng phí

Lãng phí nguồn nhân lực tu nghiệp sinh

Lãng phí nguồn nhân lực tu nghiệp sinh

Với những trải nghiệm ở Nhật Bản, tu nghiệp sinh (TNS) trở thành những người có sự pha trộn văn hóa cũ và mới, và khi trở về họ khác với lúc còn ở quê nhà cũng như lúc đang