Tag Archives: tu nghiệp sinh bỏ trốn

Đau đầu nạn tu nghiệp sinh bỏ trốn ở Nhật

Đau đầu nạn tu nghiệp sinh bỏ trốn ở Nhật

Vào những năm gần đây vấn vạn tu nghiệp sinh ( TNS ) Việt Nam tại Nhật Bản bỏ trón tăng cao. Với khoảng hơn 2.000 TNS trên 1 năm được đưa sang làm việc tại Nhật thì số lượng